Ceník

Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

Výrobce

Obchodní název: Betonárna Honzík s.r.o
Adresa: Vrutická 237, 277 31 Velký Borek
IČ/DIČ 04918991/ CZ04918991
Výrobní místo: Vrutická 237, 277 31 Velký Borek

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že:

třídy betonů: cementy CEM I 42,5 R BERLIN (přísada Stachement F)
CEM II/B-S 42,5 N BERLIN (přísada Stacheplast)
 Cena bez přísad
 bez DPH s DPH
Typ, označení, popis: SC             (CZ, 1, 2)        C 5/6 2.000,- 2.420,-
C 8/10      (CZ, F.1, F.2) 2.100,- 2.541,-
C 12/15    (CZ, F.1, F.2) X0 2.200,- 2.662,-
C 16/20    (CZ, F.1)        X0; XC1 2.300,- 2.783,-
C 16/20    (CZ, F.2)        X0 2.300,- 2.783,-
C 20/25    (CZ, F.1)        X0; XC1 – XC3 2.500,- 3.025,-
C 20/25    (CZ, F.2)        X0; XC1 2.500,- 3.025,-
C 25/30    (CZ, F.1)        X0; XC1 – XC4; XD1 – XD2; XA1; XF1 2.700,- 3.267,-
C 25/30    (CZ, F.1)        X0; XC1 – XC3; XD1 – XD2; XA1; XF1 2.700,- 3.267,-
C 25/30    (CZ, F.2)        X0; XC1 – XC3; XD1 – XD2; XA1 2.700,- 3.267,-
C 30/37    (CZ, F.1)        X0; XC1 – XC4; XD1 – XD2; XA1; XF1 2.900,- 3.509,-
Cena bez /sDPH
Vlákno m3/190,-   230,-Drátky m3/800,-    968,-
C 30/37    (CZ, F.2)        X0; XC1 – XC4; XD1 – XD2; XA1 2.900,- 3.509,-
Potěrový beton P – 200  2.200,- 2.662,-
Potěrový beton P – 300 2.300,- 2.783,-
Potěrový beton P – 400 2.400,- 3.025,-
Potěrový beton P – 450 2.700,- 3.267,-
Čerpání betonpumpy -  každá započatá hodina   2.000,- 2.420,-
Pumpomixu (PUMI) do 7m3    2.500,- 3.025,-
Mytí     1.000,- 1.210,-

vyráběné  na Betonárně Honzík s.r.o, Velký Borek a určené pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb splňují požadavky normy.

ČSN EN 206-1 +  Z3, dle tabulky NA F.1
Odběr betonu po 16h a v sobotu za příplatek 25% /m3.

Ve Velkém Borku dne 1. ledna 2022
Miroslav Honzík