Ceník

Ceník betonových směsí od 1.11.2019

Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
Výrobce

Obchodní název: Betonárna Honzík s.r.o
Adresa: Vrutická 237, 277 31 Velký Borek
IČ/DIČ 04918991/ CZ04918991
Výrobní místo: Vrutická 237, 277 31 Velký Borek

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že:

Typ, označení, popis: třídy betonů: cementy CEM I 42,5 R BERLIN (přísada Stachement F)
CEM II/B-S 42,5 N BERLIN (přísada Stacheplast)
Cena včetně přísady a DPH
SC (CZ, 1, 2) C 5/6
1.670,-
C 8/10 (CZ, F.1, F.2) 1.791,-
C 12/15 (CZ, F.1, F.2) X0 1.912,-
C 16/20 (CZ, F.1) X0; XC1 2.033,-
C 16/20 (CZ, F.2) X0 2.033,-
C 20/25 (CZ, F.1) X0; XC1 – XC3 2.154,-
C 20/25 (CZ, F.2) X0; XC1 2.154,-
C 25/30 (CZ, F.1) X0; XC1 – XC4; XD1 – XD2; XA1; XF1 2.335,-
C 25/30 (CZ, F.1) X0; XC1 – XC3; XD1 – XD2; XA1; XF1 2.335,-
C 25/30 (CZ, F.2) X0; XC1 – XC3; XD1 – XD2; XA1 2.335,-
C 30/37 (CZ, F.1) X0; XC1 – XC4; XD1 – XD2; XA1; XF1 2.577,-
 

Vlákno m3/181,5,-

Drátky m3/726,-

 

C 30/37 (CZ, F.2) X0; XC1 – XC4; XD1 – XD2; XA1 2.577,-
Potěrový beton P – 200 1.912,-
P – 300 2.033,-
P – 400 2.154,-
P – 450
2.275,-
Čerpání betonpumpy - každá započatá hodina 2.178,- Mytí 1.210,-

vyráběné na Betonárně Honzík s.r.o, Velký Borek a určené pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb splňují požadavky normy.
ČSN EN 206-1 + Z3, dle tabulky NA F.1
Odběr betonu po 16h a v sobotu za příplatek 25% /m3.

Ve Velkém Borku dne 1. května 2019 Miroslav Honzík

Nabízíme

  • Beton, betonové výrobky
  • Výroba betonových směsí
  • Dovoz betonových směsí