Služby

Nabízíme širokou škálu betonů. Podkladní, konstrukční, potěrové betony a další vyráběné dle platných předpisů a atestu firmy Stachema CZ s.r.o.. Betonové směsi vyráběné na Betonárně Honzík s.r.o, Velký Borek jsou určené pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb splňující požadavky normy ČSN EN 206-1 + Z3, dle tabulky NA F.1

Na přání zákazníka přidáváme do betonů různé přísady jako je plastifikátor, vlákno nebo ocelové vlákno (drátky), popřípadě přísada vyžádaná zákazníkem.

Podkladové betony

pro obsyp jímek, plastových bazénů – místa bez velkých pevnostních nároků (výplňový beto), lehké, málo zatěžované stavební konstrukce, podezdívky, chodníčky

Konstrukční betony

C12/15 (B15) - vhodný zejména pro zakládání budov typu RD a přízemních objektů, pro podkladový beton pro vnitřní podlahy a terasy

C16/20 (B20) – vhodný do základů více zatížených RD a základní desku

C20/25 (B25) – vhodný do základů více zatížených objektů, využívaný pro lité monolitické konstrukce – stropy, sloupy, opětné zídky, balkony, terasy, věnce, překlady

C25/30 (B30) - – vhodný do základů více zatížených objektů, využívaný pro lité monolitické konstrukce – stropy, sloupy, opětné zídky, balkony, terasy, věnce, překlady, pohledové betony

C30/37 - – vhodný do základů více zatížených objektů, využívaný pro lité monolitické konstrukce – stropy, sloupy, opětné zídky, přejezdové mostky, pohledové betony

KSC I – kamenivo zpevněné cementem, směs vhodná pro podkladní vrstvu pod vozovku, výplňový beton

Potěrové betony

P200 – vhodný v místech, kde není kladen velký nárok na pevnost, pro obsypy, pod zámkovou dlažbu

P300 – pro vnitřní podlahy, usazování obrubníků a prefabrikátů

P400 – pro venkovní terasy, balkony, chodníčky a namáhané podlahy, pro pohledové krycí, nebo ochranné betony